domingo, agosto 10, 2008

Windows XP Service Pack 2 Support Tools

Várias ferramentas para auxiliar na administração de Sistemas Microsoft Windows.
Download:
Support Tools
Obs: É necessário passar pelo teste de validação da Microsoft para realizar o download destas ferramentas.
Algumas Ferramentas:
 • acldiag.exe
 • activate.exe
 • addiag.exe
 • adprop.dll
 • adsiedit.msc
 • apimon.exe
 • apmstat.exe
 • bindiff.exe
 • bitsadmin.exe
 • browstat.exe
 • cabarc.exe
 • clonepr.dll
 • depends.exe
 • dfsutil.exe
 • dhcploc.exe
 • diruse.exe
 • dmdiag.exe
 • dnscmd.exe
 • dsacls.exe
 • dsastat.exe
 • dskprobe.exe
 • dumpchk.exe
 • dupfinder.exe
 • efsinfo.exe
 • exctrlst.exe
 • extract.exe
 • filever.exe
 • ftonline.exe
 • getsid.exe
 • gflags.exe
 • httpcfg.exe
 • iadstools.dll
 • ipseccmd.exe
 • ksetup.exe
 • ktpass.exe
 • ldp.exe
 • memsnap.exe
 • movetree.exe
 • msicuu.exe
 • msizap.exe
 • netcap.exe
 • netdiag.exe
 • netdom.exe
 • netset.exe
 • nltest.exe
 • ntdetect.chk
 • ntfrsapi.dll
 • ntfrsutl.exe
 • pfmon.exe
 • pmon.exe
 • poolmon.exe
 • pptpclnt.exe
 • pptpsrv.exe
 • pstat.exe
 • pviewer.exe
 • rasdiag.exe
 • remote.exe
 • replmon.exe
 • rsdiag.exe
 • rsdir.exe
 • sdcheck.exe
 • search.vbs
 • setspn.exe
 • setx.exe
 • showaccs.exe
 • showperf.exe
 • sidhist.vbs
 • sidwalk.exe
 • sidwalk.msc
 • snmputilg.exe
 • spcheck.exe
 • timezone.exe
 • tracefmt.exe
 • tracelog.exe
 • tracepdb.exe
 • vfi.exe
 • whoami.exe
 • windiff.exe
 • wsremote.exe
 • xcacls.exe

Nenhum comentário: